Yukarı
Otomatik kapı, kepenk ve otopark gölgelendirme ürünleri ile hayatı kolaylaştırıyor

Hangar Kapıları

Hangar Kapıları Çalışma Prensibi

Branda hangar kapıları çelik halatlar vasıtası ile açılır ve kapanır, kapı üst noktasında bulunan profile kapı motoru monte edilmiştir. Motora bağı tambur sistemi dönerek çelik halatları üzerine sarar, çelik halata bağlı kapı iç plakaları birbiri üzerine binerek yukarı doğru katlanarak açılır.

Kapı üzerinde eşit olarak dağılmış olan çelik halatlar kapı ağırlığını eşit olarak taşır ve üzerindeki yükü minimize etmiş olurlar. Kapı pano üzerinde bulunan butonlara sürekli basılı tutulduğu sürece hareket eder, buton bırakıldığında kapı durur, kapı üst veya alt noktaya geldiğinde otomatik olarak durur.

Standart güvenlik sistemi

Her halat bağlantısı motor üzerinde kopmalara karşıgüvenlik sunideri ile donatılmıştır, içeriden ve dışarıdan parmak sıkışmasını önleyici güvenlik sistemi, kapıdüşmesi durumunda yan dikmeler üzerinde koruma sağlar. 

Güvenlik Sensörleri

Opsiyonel kontrolslstemlerl: Sürekli butona basma gerektirmeyen, tek dokunma ie hareket imka'ııveren buton sistemi, herhangibir engel algılayıcıolarak, zemine yakın noktada yan dikmelere emniyet fotoseli koyma imkanı.
 

Manuel Acil Kontrol Seçeneği

Kapı çalışma prensibi :Branda hangar kapıları çelik halatlar vasıtası ile açılır ve kapanır, kapıüst noktasında bulunan profile kapı motoru monte edilmiş1ir. Motora bağlı tambur sistemidönerek çelik halatları üzerine sarar, çelik halata bağlı kapı iç plakaları birbiri üzerine binerek yukarı doğru katlanarak açılır. Kapı Ozerinde eşit olarak daQılmış olan çelik halatlar kapı a(lırtığını eşit olarak taşır ve üzerindeki yükü minimize etmiş okı1ar. Kapı pano iizerinde bulunan butonlara sürekli basılı tutuldui:ju sürece hareket eder, buton bırakıldığında kapı durur, kapı
ast veya alt noktaya geldiğinde otomatik olarak durur.
 

Hangar Kapısı Ana Gövde Özelliği

KapıgOııdesl 3bOIOmden oluşmaktadır,gövde yan brandaları, bu braıdalan tutan yatay plakalar ve onları taşıyan halat sistemi. Çelik halatların bir ucu herbir plakadan geçerek en alt profile, diğer uç kısmıdayukarıda hareket eden şaft sistemine bağlanmıştır,yan brandalar akıllı cıvata sistemi ile taşıyıcı yatay plakalara sızdırmaz bir şekilde monte edilmiştir.

Üst Mekanizma Profil Sistemi

üst taşıcı profil sistemi, kapıkaldırma mekanizmasını taşımaktadır, bu mekanizma sistemi;motor, tambur, şaft, halat klawzlarından meydana gelmektedir. Kullanmakta olduğumuz bu üst mekanizma sistemi diğer üretici firmalardaki gibi çok fazla yer kaplamadığından büyük kullanım boşlukları sağlar. iyi azayn edilmiş bu kapı sistemi kompakt ve verimli çalışma imkanı sağllar.
 

Taşıyıcı Yatay Plakalar

ôzeıtasartanmış brandataşıyıcıyatay plakalar yOksek rOzgar basıncına karşı ve iç dış branda arasında büyOk mukavamet sa(jlar. Özel formlu bu plakalar alüminyum yan dikmeler içinde kayarak hareket ettiklerinden kapıya düzenli ve optimum çalışma imkanı tanır.
 
 
 

Katlanır dikme sistemli Kapı modeli

Bu eşsiz sistem birçok kapının birlikte açılıp kapanmasına izin veren, tersane ve uçak hangarlarında istenilen açıklığa ve kullanım şekline imkan veren yapıdadır.

Katlanır Hangar Kapısı Karkas Aksamı

Katlanır Hangar Kapısı Karkas Aksamı; galvanizli ve boyalı çelikprofillerden imal edilmelidir.
Modüler yapıda olmalı, hasar gören panel ve parçalar değiştirilebilir özellikte olmalıdır.
  

Katlanır Hangar Kapsı Aydınlatma Pencereleri

Katlanır Hangar Kapısı üzerinde, projesi doğrultusunda uygun ölçülerde aydınlatma pencereleri olabilmelidir.
Pencereler  ısı yalıtımlı Akrilik izolasyonlu Cam olarak imal edilmelidir.